Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Железопътни услуги от SGS – редица услуги, които подпомагат железопътните операции по цялата верига на доставка.

Независимо дали сте железопътен оператор, производител на компоненти, железопътен специалист или част от железопътната верига на доставка, вие трябва да отговаряте на широк кръг от изисквания за безопасност, както и на регулаторни и логистични изисквания. Предлагаме ви редица железопътни услуги, които да подпомогнат вашите операции – на всяко ниво на веригата на доставка.

Ние можем да ви помогнем:

 • Да получите сертифицирането, от което се нуждаете, за да доставяте на индустрията нов/модернизиран подвижен състав
 • Да получите независима втора проверка на подвижния състав или на компонентите
 • Да се възползвате от независимо наблюдение и оценка на вашите критични за безопасността продукти и процеси за железопътната индустрия
 • Да гарантирате качеството, ефективността и здравината на железопътните материали, компоненти и системи и да постигнете съответствие с приложимите разпоредби
 • Да подобрите надеждността и годността за работа на влаковете, като същевременно намалите разходите и оптимизирате използването на вашия персонал и съоръжения в депото
 • Да изпълните задължителните, незадължителните или договорените изисквания за железопътната индустрия с независимите услуги по съответствие
 • Да получите одобрение по схемата за акредитация на доставчици на услуги в железопътната индустрия (RISAS)
 • Да се възползвате от нашите специализирани умения и опит, необходими за конкретни проекти

Нашите услуги по железопътен транспорт включват:

 • Сертифициране, проверка, оценка, одитиране и тестване в областта на железопътния транспорт
 • Услуги по съответствие на независим Определен орган (DeBo)
 • Акредитация на доставчици на услуги в железопътната индустрия (RISAS)
 • Услуги за осигуряване на компетентни лица (CPP)
Свържете се с нас днес, за да обсъдим как можем да Ви помогнем да подобрите вашите железопътни операции.