Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Операторите на терминали непрекъснато се убеждават, че вече е икономически неизгодно да поддържат нивото на персонал, необходим за обхващане на всички оперативни изисквания или възможността от такива денонощно и 365 дни в годината.

Аутсорсингът и сключването на договор с трета страна се превръщат във все по-привлекателни варианти за оптимизиране на оперативната ефикасност на тяхния бизнес.

SGS може да осигури обучени кадри за различни видове дейности, от специфични морски пристанищни операции до поддръжка на работата, управление на шлепове и вътрешни производствени операции. Ние осигуряваме също така обучение за терминални операции и предлагаме акредитирано обучение за моряци на танкери от САЩ.

Нашата цел е не да назначим възможно най-много персонал на обекта, а да предоставим най-безопасни, устойчиви и ефикасни дългосрочни решения. Ние знаем, че по-голяма ефикасност обикновено се постига чрез извършване на една и съща работа от по-малко хора или чрез извършване на допълнителни дейности от един и същи брой хора, като същевременно не се нарушава безопасността и съответствието с изискванията на всеки един етап. Един от ключовите елементи на нашия подход е наблюдение на работния поток и оптимизиране на наличните ресурси - нещо, което обикновено е трудно за постигане от персонал, който работи на едно място в продължение на много години.

Научете повече за това, как услугите по обслужване на терминал на SGS могат да ви предоставят решения за вашите нужди от персонал.