Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Бързото развитие на технологиите и необходимостта от контрол на разходите доведе до фундаментални промени на начина на управление и функциониране на терминалите в света.

Във все по-голям брой локации вече е икономически неизгодно да се поддържа нивото на персонал, необходим за извършване на всички оперативни изисквания или възможността от такива денонощно и 365 дни в годината. Аутсорсингът и сключването на договор с трета страна се превръщат във все по-привлекателни варианти за операторите на терминали при оптимизиране на оперативната ефикасност на тяхния бизнес.

SGS може да предостави пълна гама от услуги, от осигуряване на обучен персонал за специфични морски пристанищни операции до цялостен пакет за управление, като поема цялата отговорност за работата и поддръжката на средствата на клиента.

Осигуряване на персонал за морски пристанищни операции

SGS може да осигури пристанищни оператори за услугите товарене/разтоварване на кораби или шлепове. Пристанищни оператори за дейности по съхранение на нефтопродукти могат да бъдат назначени само към едно съоръжение за работа на смени или да обслужват многобройни съоръжения на повикване.

Отговорностите включват:

 • Закрепване с въжета и обезопасяване на плавателния съд 
 • Провеждане на начална проверка и попълване на въпросника за начало на товарните операции с екипажа на плавателния съд, в това число задължителна проверка на лицето отговорно за спазването на правилата на ЗБУТ на борда
 • Изготвяне на документация според регулаторните изисквания и тези за съоръженията
 • Брегови контрол на продуктите по време на товарните операции
 • Осигуряване на комуникационни връзки между персонала на плавателния съд и резервоарната станция

Услуги по управление на терминал

SGS може да поеме цялостната работа на терминално съоръжение, в това число:

 • Управление
 • Операции (включително практики за безопасна работа)
 • Поддръжка
 • Администрация
 • Реакция при аварийни ситуации
 • Процедурна документация 

Ние предлагаме също на нашите клиенти цялостен пакет за управление на терминал, който обхваща:

 • Превенция на замърсяване, планиране на извънредни обстоятелства и реакции при разлив
 • Разработка на оперативни процедури и регулаторно съответствие
 • Допълнителна поддръжка за съоръжението
 • Административни системи за управление на запаси и обработка на поръчки

Защо да изберете SGS?

SGS предлага услуги по терминални операции за нефтената и газовата промишленост в цял свят.

Ние разполагаме с богат опит за работа на терминали и пристанища както в Европа, така и в Северна Америка и списъкът на наши клиенти включва ключови играчи от тази индустрия. SGS също така управлява най-голямото в Европа пристанище, като носи отговорност за акостирането, товаренето и разтоварването на около 3500 плавателни съда годишно.

Разберете как SGS помага за управлението на терминали в нефтената и газовата промишленост.