Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

След изгаряне на морско гориво е важно да се гарантира правилното третиране на отпадните утайки и замърсявания в съответствие с разпоредбите.

SGS може да ви помогне за процеса на правилното изхвърляне на отпадните утайки и замърсявания от страна на наемателите на вашия плавателен съд или подходящата им повторна употреба.

Утайките и замърсяванията представляват замърсени с нефтопродукти отпадни води, които остават след извършване на операции с товар и сепариране на бункерно гориво. Те могат, обаче, и да бъдат комбинация от отпадни течности след бункероване и измиване на товарните танкове и смес от смазочни вещества. Гарантирането на правилното изхвърляне на тези отпадни продукти от плавателните съдове е важен въпрос за собствениците на морски флотилии, ръководния персонал и защитниците на околната среда.

В зависимост от техните свойства начините за изхвърляне и възможността за повторна употреба на тези отпадни вещества са различни. Замърсяванията са с достатъчно високо съдържание на нефтопродукти, подходящи за повторна употреба и поради това обикновено се изпомпват на брега за обезводняване и възстановяване. Утайките са с много по-ниско съдържание на нефт, подходящ за повторна употреба. Те обикновено се изпомпват на брега с помощта на помпи за високовискозни течности в лицензирани съоръжения за изхвърляне.

SGS може да проследява изхвърлянето на замърсявания и утайки от вашите плавателни съдове, като проверява дали всеки етап от процеса се извършва по възможно най-рентабилен начин, без влошаване на качеството и с максимално възстановяване на използваемия нефт.

Разберете повече за това как SGS може да ви помогне за третирането на отпадни утайки и замърсявания.