Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS може да Ви помогне да се уверите, че Вашите автомобили за лесовъдството, селското стопанство и строителството отговарят на местните и международните стандарти.

Когато проектирате и създавате нови автомобили за използване в лесовъдството, селското стопанство или строителството, ние можем да Ви помогнем да гарантирате, че Вашето оборудване отговаря на местните и международните стандарти. Например, ние можем да извършим изпитване на емисиите и употребата на гориво. Ние ще Ви подкрепяме във всеки отделен етап. Използвайки нашите услуги, Вие ще намалите сроковете, в които Вашите продукти достигат до пазара, както и разходите, и ще разработите изключително ефективни процеси на проектиране и производство. Всичко това води до една по-устойчива бизнес дейност и по-добри взаимоотношения с клиента.

В качеството си на водеща световна фирма за изпитване, верификация, проверка и сертификация, ние Ви предлагаме ненадмината точност, изключително опитни специалисти, модерни методики за проверка и глобално присъствие.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашата широка гама от услуги, свързани с лесовъдството, селското стопанство и строителството.