Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Комплексните услуги на SGS по автомобилна хомологация покриват целия процес по одобрение на превозни средства, като включват всички съответни отделни директиви на Европейската общност (ЕО) и еквивалентните разпоредби на ИКЕ (Икономическата комисия за Европа).

Освен хомологация съгласно ЕО и ИКЕ, ние предоставяме и решения за е-маркировка и хомологация на е-маркировка:

  • хомологация на е-маркировка - законодателство, което се прилага за членовете на Европейския съюз (ЕС)
  • хомологация на е-маркировка - законодателство, прилагано за Европейския съюз, както и Азия и Австралия (Споразумение от 1958 ООН-ИКЕ - между Организацията на обединените нации и ИКЕ)

Обхват на нашата техническа служба

Като техническа служба (КВА-Р 00084-10) за категории А, В и D, ние сме осведомяващ орган за над 200 национални и международни тестови процедури.
Освен това, ние обработваме вашите изисквания за тестване и одобрение за различни компоненти, като защитна конструкция под бронята.

Ние постоянно разширяваме обхвата на нашите услуги и винаги сме готови да предоставим най-актуална информация за сегашното състояние на приложимото законодателство.

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите услуги по хомологация на превозни средства могат да подпомогнат вашите операции.