Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

При нанасяне на покритие от метали от групата на платината (PGM) при производството на автомобилни катализатори, малките неконтролируеми изменения могат да се отразят отрицателно върху работата на катализатора и да окажат голямо влияние върху финансовите договори.

SGS е световен лидер в охарактеризирането на автомобилни катализатори и в определянето на свойствата на каталитичното покритие. Ние предоставяме изключително точни, независими услуги на производители на катализатори, купувачи, продавачи и изследователи в сферата на автомобилните катализатори.

Експертите на SGS добре разбират стойността на използваните PGM за производството на компоненти за катализатори, както и от какво значение е качеството на покритието. Нашите химици и минералози използват анализ чрез пробирно стапяне и сканираща електронна микроскопия, за да гарантират, че качеството и количеството на използваните PGM и детайлите при нанасяне на PGM покритие са правилни.

Автомобилни компании

SGS осигурява независим анализ на материали за автомобилни катализатори и качество на изработка за производителите на автомобили. Ние гарантираме, че използваните в субстратите за катализатори платина, паладий и родий отговарят на изискванията ви за контрол на качеството.

Самостоятелният анализ на метал невинаги гарантира съответствие на работата на катализатора със спецификациите. SGS има разработена гама от оптични инструменти и инструменти за електронно възпроизвеждане на образи, които позволяват прецизно вътрешно обследване на работата на крайната част. Тези инструменти измерват ключови за качеството на покритието показатели като дебелина на клетъчната стена, номер и дебелина на покритието. Ние обръщаме специално внимание на дефекти в покритието като колебания на дебелината, наличие на пори/кухини, пукнатини и разслоявания.

SGS може също да извърши проверки по контрол на качеството на частите, които използвате, както и оценки на качеството на предлаганите на пазара катализатори.  

Компании за производство на автомобилни катализатори

SGS оказва съдействие на производителите чрез определяне на съдържанието и формулата на PGM, разработване на технологични схеми за възстановяване на метали, потвърждаване на аналитични резултати, извършване на одити и контролни анализи.

Можете да се доверите на получените при анализ в нашите лаборатории тестови резултати и SEM изображения за потвърждаване качеството на материали, доставяни от ваши подизпълнители, и ефективността на операциите по нанасяне на покритие. Нашите експерти могат също така да потвърдят качеството и работата на вашите катализатори чрез лабораторни анализи.

Групи за научно изследване и разработка на автомобилни катализатори

SGS осигурява поверително и надеждно съдействие на групи, занимаващи се с научни изследвания и разработване на нови формули и технологии за автомобилни катализатори, при охарактеризирането на вещества. Ние разполагаме с оборудването и опита, необходими за извършване на цялостни оценки на функционалността и качеството.

Рециклиране на автомобилни катализатори

SGS е световен лидер в технологиите за извличане на PGM. Ние осигуряваме съвременни технологии за извличане, включително PLATSOL, които съдействат за рентабилното възстановяване на PGM от употребявани катализатори.

Услуги за тестване на автомобилни катализатори

SGS е лидер в тестването на катализатори за автомобилната индустрия. Ако сте част от автомобилната индустрия, можете да се доверите на нашите независими оценки и аналитични услуги.