Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS ви помага при утвърждаване на ефективността на системите за помощ при шофиране и гарантиране на съответствие с международните стандарти за изпитване.

Нашите лаборатории, акредитирани по ISO/IEC 17025, тестват вашите системи за помощ при шофиране (напр. антиблокиращи спирачки, системи за динамичен контрол) с оглед на функционалната безопасност и ефективност. Ние ви помагаме да съблюдавате съответното законодателство и директиви, включително хомологация съгласно ЕСЕ - регламентите на Икономическата комисия за Европа.

Като подпомагаме вашето съответствие с множество международни стандарти за хомологация в процеса на разработка или накрая, ние можем да ви помогнем за ускоряване на процеса за сертификация преди започване на производство.

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите услуги за тестване могат да ви помогнат, за да покриете международните нормативни изисквания за вашите системи за помощ при шофиране.