Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато се стремите да продавате автомобилни продукти на различни международни пазари, вие трябва да сте осведомени за законовите изисквания, специфични за всеки пазар, и да получите необходимите одобрения.

SGS предлага серия от консултантски услуги по хомологация на превозни средства, за да ви помогне с тълкуването и прилагането на правните разпоредби, отнасящи се до компоненти, системи и превозни средства.

Ние можем да ви помогнем при преминаване през процеса на типово одобрение, съгласно 2007/46/ЕЕС и да се заемем с процеса на вашето одобрение чрез различни европейски и неевропейски органи за одобрение. Нашите консултанти по автомобилна хомологация могат:

  • да ви помогнат да определите техническите и правни изисквания за вашите целеви пазари
  • да идентифицират одобренията, които са ви необходими според резултатите от вашите изследвания
  • да оптимизират броя и ефективността на необходимите тестове
  • да ви предложат конкретни съвети по проблеми, които могат да възникнат поради пропуски или неправилно формулиране в правните стандарти, които представляват основата за тестване
  • да ви помогнат по време на процеса на одобрение - от момента на попълване на вашето заявление до получаването на сертификатите за одобрение
  • да ви помогнат при подготовката на вашата документация на производител за различни пазари

Нашите експерти са членове на промишлени организации и комисии, които разработват разпоредби и/или определят изискванията, на които трябва да отговарят новите технологии. Това ни дава уникален достъп до информация за текущи тенденции и събития, която можем да споделяме с вас.

Свържете се със SGS, за да научите как нашите услуги по хомологация на превозни средства могат да ви помогнат да преминете през процеса на одобрение и да получите достъп до вашите целеви пазари.