Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите на SGS, свързани с тестването за корозия, включително тест със солен спрей, гарантират, че всички материали, използвани в превозните средства, съответстват на международните разпоредби.

Нашите автомобилни експерти, които работят в акредитираните ни лаборатории за тестване, могат да ви помогнат да оцените качеството на вашите материали и да отстраните (или да намалите въздействието на) проблемите, свързани с корозията. Този процес може да гарантира вашето съответствие с отрасловите стандарти, като например тези, издадени от Deutsches Institut für Normung или Германския институт за стандартизация (например DIN EN ISO 9227).

Тест със солен спрей (DIN EN ISO 9227)

Този стандарт описва впръскването на солен разтвор в камера за тестване при 35ºC или 50ºC. Тестването със солна мъгла е обичайна практика в автомобилната индустрия, където материалите, оборудването и компонентите са незащитени и се очаква да съответстват на DIN EN ISO 9227, както и на:

  • IEC 60068-2-11 (Международна електротехническа комисия) Изпитване на въздействието на околната среда - Част 2: Тестове/Тест с Ka (киселинна): солна мъгла
  • DIN EN 60068-2-52 (Тестване на въздействието на околната среда - Част 2: Тестове - Тест Kb: солна мъгла, цикличен) 
  • Стандарт DIN 50021 SS
  • Стандарт DIN 53167
  • Telcordia GR-63

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите услуги за тестване на корозия могат да ви помогнат, за да покриете нормативните изисквания.