Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Тестовете на SGS за поведение при горене на интериорни материали в автомобила Ви помагат да спазите регулациите в индустрията, включително DIN 75200, издадена от Deutsches Institut für Normung (Немския институт по стандартизация за определяне на запалимост на материалите) и така да подобрите продуктовата и личната безопасност.

В качеството си на водеща световна фирма за изпитване, верификация, проверка и сертификация, ние предлагаме функционална и методологическа експертиза в множество дисциплини. Гъвкавият ни подход в акредитацията ни позволява да се адаптираме към нови методи в момента, в който те бъдат въведени, придържайки се същевременно към общоприетите практики. Така например, ние осъществяваме тестове в съответствие с широко приетия FMVSS 302 Стандарт за запалимост (разработен от Федералния стандарт за безопасност на превозните средства в САЩ).

Ние можем да осъществяваме тестове на проби от всички точки на производствената Ви верига - от суровини до крайни продукти. Независимо от източника, нашите тестове Ви помагат да определите качеството и безопасността на материалите, които се изследват, а резултатите ни са широко приети от световните производители на компоненти и превозни средства.

Свържете се с SGS сега за повече информация относно това как нашите тестове за поведение при горене могат да Ви помогнат да спазите нормативните изисквания.