Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Увеличаването на докладването на корпоративната отговорност оказва натиск от страна на инвеститорите, медиите, правителствата и неправителствените организации за независима проверка на съдържанието на докладите.

Независимото потвърждаване на достоверността на докладите съгласно международните стандарти като Глобалната инициатива по отчетност (GRI) и принципите на AccountAbility съгласно AA 1000 (2018 г.) демонстрира ангажимента на дадена организация към клиентите и заинтересованите страни. То също гарантира, че цялата публикувана информация за социална и екологична устойчивост е точна и правилна.

Подходът на SGS към потвърждаването на достоверността на доклад за устойчивост е гъвкав модел. В основата му са протоколите на SGS, които се основават на международно признати насоки за потвърждаване на достоверността на доклади за корпоративна устойчивост (CSR) и нефинансови данни, с набор от незадължителни модули, които отговарят на вашите специфични изисквания.

Основна услуга за потвърждаване на достоверността

Тази услуга е предназначена за организации, които търсят външно потвърждаване за избрани, материални масиви от данни, а не за принципите на отчитане. Основното потвърждаване на достоверността предлага умерено ниво на потвърждаване на достоверността, еквивалентно на ограниченото ниво на потвърждаване в съответствие с изискванията на ISAE3000.

Услуга за потвърждаване на достоверността по GRI

Тази услуга е идеална за организации, които използват стандартите на GRI, за да ръководят своите процесите на отчитане. Потвърждаването на достоверността на данните се извършва в съответствие с изискванията на стандарт ISAE 3000. SGS е организационна заинтересована страна на GRI.

Опции за AA1000

Тази опция е идеална за организации, които вече са публикували доклади за социална и екологична устойчивост. Готови сме да предоставим допълнително съдействие за пълнотата на обхвата на вашите доклади в допълнение към осигуряването на процедурите, по които са били изготвени. SGS е лицензиран гаранционен доставчик на AA1000.

Опции за насрочване на потвърждаването на достоверността

  • Предварително потвърждаване на достоверността – позволява ви да правите необходимите подобрения, за да включвате данните в бъдещото потвърждаване на достоверността. То може да се извършва по всяко време, тъй като фокусът е върху изследването да се разберат, анализират и тестват системите, свързани със събиране на данни, валидиране и докладване
  • Само при анализ на пропуските – опциите за GRI и AA1000 могат да се използват по всяко време като самостоятелен анализ на пропуските. Тази опция ще завърши с Доклад за вътрешно управление, а не с изявление за потвърждаване на достоверността
  • В края на цикъла на изготвяне на доклада – по-голямата част от потвърждаването на достоверността се извършва, след като е написана черновата на доклада и преди публикуването
  • По време на цикъла на изготвяне на доклада – при организации с добре вградени системи процедурата за потвърждаване на достоверността може да се планира да се извършва на различните етапи от цикъла на изготвяне на доклада, за да се даде възможност за оценка на конкретни докладвани събития

Увеличете доверието на заинтересованите страни и изпратете ясен сигнал към пазара за ангажимента на вашата организация към корпоративната отговорност. Услугите на SRA гарантират прозрачността и валидността на информацията, която правите публично достояние, и ви дават възможност да подсилите процесите и процедурите за вътрешно отчитане, за да гарантирате достоверността на бъдещите доклади.

Ние вече сме предприемали и изпълнявали успешно големи и сложни международни проекти. Разполагаме със служители във всеки регион по света, които говорят местния език, разбират културата на местния пазар и работят по последователен, надежден и ефективен начин в целия свят.