Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите, предлагани от SGS включват различни одити и оценки за гарантиране съответствието с екологичното законодателство, като в същото време насърчават иновациите в управлението на собствеността Ви.

Нашата експерти по оценка на въздействието върху околната среда, предлагат екологични одити и оценки, за да спомогнат да идентифицирате потенциални екологични слабости, преди да закупите имот. Нашите оценки за социално въздействие и въздействие върху околната среда, показват къде Вашия бизнес може да допринесе за местното развитие, като в същото време минимизира нежеланите ефекти върху околната среда. Нашите идеи за инвестиране в енергийна ефективност и управление на загубите на вода, могат да повишата печалбите Ви, като в същото време демонстрирате ангажираност с устойчивото развитите.

Нашият спектър от транзакционни услуги за управление на собствеността включва:

  • Проверки за изпълнение на критериите за опазване на околната среда
  • Съдействие по екологични въпроси и вещо лице
  • Оценки на социалното и влиянието върху околната среда
  • Енергийни одити
  • Водни одити
  • Азбестови одити

Покажете ангажираността си към устойчивото развитие и съответствието с екологичните норми и се обадете на нашите екипи от експерти за повече информация още днес.