Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите, свързани с развитието по отношение на качеството на доставчиците, предоставяни от SGS, повишават качеството, ефективността, иновациите и устойчивостта във веригата на доставки в автомобилния сектор.

Веригата на доставки в автомобилния сектор е сложна и непрекъснато разрастваща се. Поради все по-голямата интегрираност и усложняване на веригата е необходимо да се разработят процеси и системи за анализ на риска, което ще доведе до по-голяма прозрачност и отговорност от страна на доставчиците при неизправност на продуктите.

Нашите услуги, свързани с развитието по отношение на качеството на доставчиците, могат да помогнат на сектора да повиши ефективността си по отношение на качеството, обслужването, иновациите, спазването на графика, разходите, устойчивостта и социалната отговорност. Същевременно, ние можем да ви помогнем да намалите рисковете, свързани с проблеми в качеството, дълги престои, извънредни ситуации и пропуснати доставки.

Основните доставчици носят по-голяма отговорност при избор на поддоставчици, които обикновено не са сертифицирани по ISO/TS 16949. Голямо предизвикателство е производителите на оригинално оборудване и доставчиците да разгърнат ефективно възможностите на инженерите по качество на доставчиците, които да се фокусират върху стратегическите проблеми, свързани с управлението на доставчиците. Ние можем да ви помогнем. Нашите експерти в автомобилостроенето гарантират, че всички ключови етапи от процеса на индустриализация на продукцията са подкрепени със знания, опит и независима оценка на ситуацията за по-дълъг период от време.

Нашите услуги, свързани с качеството на доставчиците, обхващат, но не се ограничават до следното:

 • Реакция при кризи и управление на проблемите
 • Предотвратяване и анализ на риска
 • Подбор на поддоставчици
 • Усъвършенстване на организационната структура

Процес на одобрение на производството на автомобилна част (PPAP)

Един от основните акценти е осигуряване на подкрепа при преминаване на етапите на предаване на автомобилната част/ вземане на проби / процеса на одобрение на производството на автомобилната част, което е основно изискване към доставчиците на всички нива преди да може да започне серийно производство и доставка. Липсата на одобрение на производството на автомобилната част може да доведе до сериозни финансови последици и да се отрази на репутацията. Затова нашите специалисти могат да ви помогнат при следните процеси:

Реакция при кризи и управление на проблемите:

 • Първо и второ ниво на включване
 • Междинен контрол и управление на процесите:
  • Откриване и отстраняване на неизправности
  • Доставка на материали
  • Качество на продукцията и производителност
 • Локално дистанционно управление и подкрепа на доставчиците

Предотвратяване и анализ на риска:

 • Одити на процесите и системите:
  • ISO/TS 16949:
  • VDA 6.3 
  • Одити на плана за контрол на процесите 
 • Одити на разширеното планиране на качеството на продуктите (APQP) и съдействие:
  • Анализ на грешките и последствията от тях (FMEA)
  • Процес на одобрение на производството на автомобилната част (PPAP) 
  • Run@rate
  • Производствени възможности 
 • Социални одити:
  • Условия на работа
  • Трудови отношения 
  • Корпоративна социална отговорност (CSR)

Подбор на поддоставчици:

 • Процес на одобрение на производството на автомобилната част (PPAP) и R@R поддръжка и мониторинг
 • Анализ на материалите и флуидите
 • Тестване на частите
 • Производителност и оптимизация на производствените разходи

Усъвършенстване на организационната структура:

 • Обучение по системата за управление на качеството:
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • ISO/TS 16949:
 • Обучение по инструментите за качество:
  • Анализ на грешките и последствията от тях (FMEA)
  • Процес на одобрение на производството на автомобилната част (PPAP)
  • MSA
  • Контрол на статистическите данни от процеса (SPC)
  • 8D
  • 5S
  • Методиката „Шест Сигма“
 • Обучение на място

Свържете се с вашия местен офис на SGS днес във връзка с услугите за развитие по отношение на качеството на доставчиците.