Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Работете с SGS, за да разработите усъвършенствана система за управление на качеството в автомобилната сфера и да получите сертифициране съгласно изискванията на IATF 16949:2016.

Международната асоциация на автомобилните производители (IATF), която помага на световната автомобилна индустрия да разработва качествени продукти, публикува първото издание на IATF 16949 през октомври 2016 г. IATF 16949:2016 определя стандарта за усъвършенствана система за управление на качеството (СУК) в автомобилния сектор и замества остарелия стандарт ISO/TS 16949.

IATF 16949:2016 се фокусира върху изискванията за СУК за организации, занимаващи се с автомобилно производство, услуги или аксесоари. Актуализираният международен стандарт предоставя всеобхватни и приложими, специфични за клиентите изисквания и инструменти за автомобилната индустрия. Той съответства на ISO 9001:2015 по отношение на рамката, структурата и изискванията.

Схема за корпоративен одит

Организациите, които се адаптират към IATF 16949, биха могли да се възползват от сертифицирането на схема за корпоративен одит, което е разрешено съгласно новия стандарт и може да се прилага, когато много на брой производствени обекти могат да се одитират колективно. Схемата за корпоративен одит дава възможност за централизирано структуриране и управление на СУК чрез редовни вътрешни одити на всички обекти. Преминаването към система за корпоративен одит ще опрости процеса на документиране и одит, ще позволи по-ефективно провеждане на одити и ще намали разходите и времето, прекарано в одити на всеки обект по време на тригодишния цикъл на одита.

Предимства на сертифицирането по IATF 16949

Сертифицирането по IATF 16949 ще помогне на организацията ви да гарантира:

  • последователност в качеството на продуктите и услугите;
  • намаляване на отклоненията и загубите по веригата на доставка;
  • предотвратяване на дефекти.

Чрез прилагане на IATF 16949:2016 ще демонстрирате, че вашата организация отговаря на най-високите стандарти за качество, ефективност и рентабилност в автомобилното производство и услуги. Сертифицирането ще ви позволи да осигурите постоянно подобрение, като същевременно запазите конкурентно предимство.

Как може да помогне SGS?

Нашата глобална мрежа от експерти-професионалисти в управлението на качеството може да ви насочи през процеса на сертифициране по IATF 16949:2016 с обучение, предварителни одити и одити за сертифициране.

Ние предлагаме разнообразни решения за обучение, за да ви помогнем да разберете изискванията на IATF 16949:2016, Приложение SL, мисленето, основано на риска, и лидерството.

Свържете се с нас, за да научите повече за сертифицирането по стандарт IATF 16949:2016.