Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите на SGS по хомологация на електрически превозни средства улесняват процеса на получаване на одобрения за електрически превозни средства, както в Европа, така и по света.

Можем да предоставяме съвети по хомологация на е-маркировка и Е-маркировка и да ви помогнем в процеса на Европейско типово одобрение на малки серии, като гарантираме, че вашите електрически превозни средства са напълно съвместими със съответните стандарти и разпоредби.    

С реномето на нашия експертен опит в хомологацията на превозни средства, нашата услуга за типово одобрение на хомологация гарантира съответствие на електрически превозни средства със стандартите и законовите изисквания на:

  • Европейската общност (ЕО)
  • Икономическата комисия за Европа (ИКЕ)
  • хомологация на е-маркировка - законодателство, което се прилага за членовете на Европейския съюз (ЕС)
  • хомологация на Е-маркировка - законодателство, прилагано за Европейския съюз, както и Азия и Австралия (Споразумение от 1958 ООН-ИКЕ)

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите услуги за хомологация на електрически превозни средства могат да ви помогнат да отговорите на изискванията за електрически превозни средства, системи и компоненти.