Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS тества технологията "vehicle to grid" (V2G), използвана при интелигентните електрически превозни средства, за да се гарантира съответствие с протоколите за комуникация. На свой ред, това повишава безопасността и позволява съответствие със съответните разпоредби.

За да стане електрическата мобилност (или е-мобилността) реалност, трябва да има интелигентна комуникация между електрическите превозни средства, зарядната станция и инфраструктурата. Също така, има нужда и от двупосочно предаване на електрическа енергия (V2G и електропреносната мрежа за превозното средство или G4V) и от процес на цялостно фактуриране.

При всички тези изисквания, безопасността е основна грижа, особено по отношение на процеса на зареждане, който се извършва без наблюдение във времето. Като акредитирана изпитателна лаборатория за телекомуникационни протоколи в сферата на сигнализация и глас, ние имаме опита и експертните умения, за да ви помогнем при:

 • адаптиране на процеса на зареждане към
  • електрическите свойства на акумулатора
  • състояние на зареждане на акумулатора
  • планиран период на зареждане (време на престой в неработно състояние)
 • разпознаване и адаптиране към къси съединения в електрозахранващата мрежа
 • онлайн фактуриране на закупена/доставена енергия (което зависи от текущия капацитет на използване на мрежата)
 • оторизация на потребители и предотвратяване на злоупотреби
 • стандартизация на връзки и свързващи звена за гарантиране на надеждно захранване в зарядните станции от различни оператори в различни страни
 • прилагане на нови услуги с добавена стойност

Свържете се със SGS още сега, за да научите как нашите услуги за V2G комуникация могат да гарантират безопасност на е-мобилността и да ви помогнат да изпълните нормативните изисквания.