Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS тества вашите автомобилни конекторни системи съгласно стандартите на Международната електротехническа комисия като IEC 60512 и IEC 60352. Това гарантира надеждността на вашите продукти и ви помага да изпълните регулаторните изисквания.

Нашите лаборатории за калибриране и тестване на автомобилни конекторни системи, които са акредитирани по ISO/IEC 17025, акцентират върху аспектите на надеждност и безопасност на компонентите и производството на превозни средства. Това средство използва симулация на околната среда, за да проучи и най-малките детайли, като отделни автомобилни електрически конектори, и гарантира, че те отговарят на съответните стандарти.

Ние можем да променим нашите тестови процедури според вашите потребности и специфичните конфигурации на вашите автомобилни конекторни системи. За да ви помогнем, ние можем:

  • Да съставим адаптирана тестова програма според одобрени стандарти, напр. DIN – Deutsches Institut für Normung (Немския институт за стандартизация), IEC
  • Да провеждаме изпитания чрез контактна технология (напр. корозия при триене, микро триене)
  • Да анализираме прецизно неуспешни изпитания и да предлагаме възможни подобрения
  • Да осигурим акуратно документиране на резултати от тестове, заедно със сертификация
  • Използвайте нашата симулация на окръжаващата среда и функционалната изпитвателна апаратура

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите услуги за тестване на конекторни системи могат да ви помогнат, за да покриете международните нормативни изисквания.