Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

При продажба на вашите превозни средства и части за превозни средства на различни международни пазари, е необходимо да получите правилните одобрения според законовите изисквания на вашите целеви пазари.

SGS осигурява услуги по хомологация на превозни средства, за да улесни процеса на одобрение и да гарантира, че вашите продукти са в пълно съответствие със съответните стандарти и разпоредби.

Нашите услуги по хомологация на автомобили предоставят:

  • помощ при получаване на одобрения за компоненти, системи или превозни средства в съответствие с немския StVZO, директивите на ЕС, регламентите на ЕСЕ и другите международни закони и автомобилни стандарти за хомологация, със специален експертен опит в Турция и Тайван, Китай.
  • акредитирани услуги по тестване на хомологация
  • консултации за определяне на техническите и правни изисквания за вашите целеви пазари и идентифициране на необходимите одобрения
  • подпомагане за документацията на производителя
  • консултиране по проблеми на сертификацията и безопасността и е-мобилност

Като техническа служба, съответстваща на стандарт ISO/IEC 17025, ние се заемаме с вашия процес на одобрение в различни европейски и неевропейски органи за одобрение. Ние оценяваме превозни средства, системи и компоненти от ваше име и да изготвим доклади за тестове, които са ви необходими, за да кандидатствате за одобрения.

SGS е определена за над 200 национални и международни тестови процедури, включително рамковите директиви на ЕК 2007/46/ЕС за превозни средства клас М (пътнически автомобили, автобуси), N (камиони) и О (прицепи), заедно с 2002/24/ЕС за превозни средства клас L (мотоциклети и леки 3- и
4-колесни превозни средства).

Нашите експерти могат да проведат тези тестове в нашата глобална мрежа от лаборатории, съответстващи на ISO/IEC 17025 и външни изпитателни лаборатории. Нашите собствени лаборатории могат да се използват и за тестване, при условие, че то отговаря на съответните изисквания.

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите услуги по хомологация на превозни средства могат да ви помогнат да си осигурите достъп до вашите целеви пазари.