Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги за тестване на електромагнитната съвместимост (ЕМС) на автомобилните акумулатори от SGS – гарантират ефективната и ефикасна работа на вашите автомобилни акумулатори.

Днес електромагнитната съвместимост е от изключително значение за безопасността на автомобилите и техните акумулаторни батерии. Нарастващото използване и зависимост от електронните системи в автомобилите водят до по-голям брой потенциални източници на електрически смущения, поради което се обръща по-голямо внимание върху електромагнитната съвместимост и надеждност. Електромобилите също оказват влияние върху електромагнитната съвместимост, тъй като те се свързват към мрежовото електрозахранване посредством външен кабел, като по този начин явлението на EMC в автомобилите се проявява по напълно нов начин.

За да подпомогнем разработването и производителността на вашите продукти, ние провеждаме тестове за електромагнитна съвместимост съгласно задължителните изисквания за ЕМС на ЕС и ООН – 2004/104/ЕО и UN ECE R10. По време на и след теста за устойчивост на ЕМС ние ще проверяваме характеристиките и показателите на акумулаторната батерия, като акумулаторът може да се наблюдава непрекъснато. Освен това, благодарение на нашите експертни познания в отрасъла ние осъзнаваме, че производителите на оригинално оборудване изискват дори по-високи нива на устойчивост и допълнителни тестове, за да се гарантира надеждността и функционалната безопасност на устройствата за управление.

За целите на тестовете акумулаторните батерии включват система за управление на акумулаторите (BMS) с функции за безопасност.

Ние разполагаме с международна мрежа от експерти и съоръжения в областта на тестването на безопасността на акумулаторите и електромагнитната съвместимост, както и с богат технически опит, което ни превръща в идеален партньор, който ще ви помогне да подготвите вашите продукти за новите изисквания за ЕМС за електромобили – независимо от това къде се намирате.

Свържете се с вашия местен офис на SGS, за да научите как нашите услуги за тестване на електромагнитната съвместимост на акумулаторите могат да ви помогнат да отговорите на изискванията на отрасъла и пазара.