Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS може да Ви помогне да намалите риска с електро-автомобилните акумулатори.

Цялата безопасност на електрическо или хибридно превозно средство, зависи от качеството и функционалността на задвижващите го батерии. Тъй като е електро-химичен компонент, трябва да гарантирате отсъствието на риск от токов удар и контакт с опасните химикали, за водачите и пътниците. SGS може да Ви съдейства да се съобразите с международните стандарти и да постигнете съответствие с тях, включително в изпитването и съдействие по отношение на сертифициране на мерките за безопасност за вложените материали в катода/анода, сепаратора и електролита, например.

Можете да се доверите на SGS да изпита и определи показателите на представяне, безопасност и въздействие върху околната среда на акумулаторите.

В качеството си на водеща световна организация за изпитване, верификация, проверка и сертификация, ние Ви предлагаме ненадмината точност, изключително опитни специалисти, модерни методики за проверка и глобално присъствие.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашата широка гама от услуги за изпитване и верификация на акумулатори за електрически автомобили.