Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обраборвайки над 500 000 документа за собственост всяка година на клиенти, обхващащи сериозни автопаркове на компании за автомобили под наем, финансови институции и производители на автомобили, SGS е световен лидер в администрирането на документи за собственост.

Ние разбираме най добре най-сложните аспекти на обработката на документи за собственост и нашата услуга за проверка на собственост ви гарантира:

  • Точност и надеждност на качество и обслужване
  • Квалифицирана и опитна експертна помощ  
  • Съвременни процеси за проследяване и съхранение в реално време
  • Всеобхватен подход  
  • Удобно управление и достъп до информация онлайн
  • Рентабилно решение

Ние осигуряваме пълен набор от услуги за проверка на собственост, включващи цифрови изображения, съхранение, онлайн управление и поддръжка, и освобождаване от документи за собственост за автопаркове за автомобили под наем, финансови институции и производители на автомобили. Услугите за проверка на собственост се предоставят чрез най-модерна система за обработка - FIESTA - напълно интегрирано администриране на документи за собственост. Услугите на SGS за проверка на документи за собственост позволяват на финансовите институции да намалят разходите, свързани с управление и съхраняване на документи за собственост, като подобрят обслужването и качеството.

Нашата цел е да ви осигурим спокойствие, когато изпълнявате други задачи, като инспекция на превозни средства с прекъснат лизинг или повторна продажба на превозни средства, така че да знаете, че когато продажбата бъде извършена, съответният документ за собственост ще е наличен–и той ще проверен и актуализиран, ако е необходимо.

Когато имате SGS за партньор, вие използвате над стогодишен опит в инспекцията, изпитването и сертификацията– и се ползвате от поуките, извлечени от нас от автомобилния бизнес на всеки континент. Нито един доставчик не може да ни съперничи като експертен опит.