Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Като използва всички налични средства на пазара, SGS може да предостави независим доклад, в който се прави оценка на повредите по автомобилите.

Този доклад включва снимки на щетата за всеки автомобил. SGS може да осигури и цялостно разследване на произшествието. Услугата може да се предостави както на място, така и дистанционно, без физическо присъствие на инспектор.

Нашата система за управление на автомобилна информация (AIMS) може да взаимодейства с вашата система чрез интернет услуги, електронна поща или онлайн интерфейс. С тази услуга ще имате увереността от работата с независима компания, която се фокусира върху вашите цели като намаляване на разходите, намаляване на времето на производствения цикъл и гарантиране на качестото на предложеното ремонтно решение.  

Например, ние можем да ви помогнем с:

  • Оптимизация на разходите за ремонт, сумарната загуба и договорената стойност
  • Бърза оценка по телефона - без необходимост от посещение на професионален инспектор
  • Надзор на ремонта на превозното средство
  • Установяване на паричната и остатъчната стойност на превозни средства
  • Помощ в съда
  • Разследване на произшествия за проверка на всички данни, посочени в исковото досие
  • Нашите доклади и набори от данни са специализирани и адаптирани към вашите работни процеси, като намаляват промените във вашите процеси

SGS е лидер в инспекциите на превозни средства, имаме много сериозен експертен опит в застраховането и инспектираме повече превозни средства от всички останали. Нашият център за обслужване на клиенти ви осигурява съществена помощ за нашите услуги. Нашите клиенти включват всички големи компании, производители на превозни средства, техните дъщерни фирми за финансови услути, компании за отдаване на автомобили под наем, комапнии за управление на автопаркове, компании със собствени автопаркове и разбира се - застрахователни компании.