Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS разработи богата гама от услуги за инспектиране на превозни средства с прекратен лизинг или използвани под наем, така че тяхната стойност да бъде независимо и безспорно удостоверена.

Когато трябва да продавате на търг превозни средства с прекратен лизинг или използвани под наем, купувачи и продавачи по целия свят зависят от услугите на SGS за повторна продажба на автомобили. Нашите независими и професионално съставени доклади ви позволяват да научите точната стойност на превозното средство, а купувачите могат да видят точно какво получават за своите пари - изразено като точен модел, списък с аксесоари и най-вече - състоянието на превозното средство. Докладите са подкрепени със снимки.

Нашите услуги за повторна продажба включват:

  • Проследяване на изтекъл лизинг за клиенти
  • Свързване с лизингополучателите за определяне на схема
  • Извършване на инспекции на договорени места
  • Предоставяне на електронни доклади за инспекция със снимки
  • Докладване, достъп до което можете да осъществите чрез интернет
  • Докладване на резултатите в съотвествие с вашите изисквания
  • Администриране на документи за собственост, така че превозното средство и документацията да бъдат актуални и точни

SGS е лидер в инспекциите на превозни средства, като обслужва пазарите на автомобили с прекратен лизинг, нови автомобили, автомобили под наем и на търг. Разполагаме със сериозен опит в тези области и инспектираме повече превозни средства от всеки друг. Нашият център за обслужване на клиенти и центърът за документи за собственост ви осигуряват съществена помощ при нашите услуги. Нашите клиенти включват всички големи компании, произвеждащи превозни средства, техните дъщерни фирми за финансови услуги, големи компании за автомобили под наем, основни места за автомобилни търгове и банки.