Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Одити на гаранционно обслужване от SGS - подобрете удовлетворението на клиентите, намалете и контролирайте разходите за гаранционни ремонти, открийте нови бизнес възможности.

ПОО разчитат на дилърската мрежа за изпълнението на гаранционните програми и отчитането на извършената работа. Свързаните с гаранция въпроси причиняват неудобства, които на свой ред могат да доведат до неудовлетвореност на клиента от марката. За предотвратяване на подобни проблеми, дилърската мрежа трябва да гарантира комплексна три- или четирипосочна обмяна на информация, части, услуги и фактуриране. Добре функциониращия гаранционен процес може да превърне едно гаранционно събитие в бизнес възможност.

За да може това да се случи, нашите одити на гаранционно обслужване проучват цялостната картина на дилърското обслужване, проверените ремонти и ефективността на всички процеси в рамките на обслужването. Ние може да проверим и идентифицираме свързани с гаранцията въпроси, в това число преразход, чрез одиторска програма, която:

 • Идентифицира дилърите въз основа на изчислени от ПОО (ОЕМ) или SGS показатели за ключова ефективност
 • Анализира исковете с цел определяне на тези, които изискват одит, извършван с помощта на патентния софтуер autoCARS на SGS 
 • Извършва на място одити на съоръжения, процеси, процедури и технически въпроси
 • Извършва анализ на съгласуваността на иска спрямо стандартните инструкции за ремонт
 • Определя и обяснява несъвместимостите и несъответствията
 • Акцентира върху одобрените отклонения от процедурите
 • Прави преглед на процедурите за отчетност
 • Извършва мониторинг на усъвършенстването

Чрез проверка на разходите преразходите могат да бъдат предотвратени, процесите - рационализирани, а възприемането на марката от клиентите - защитено от дискредитиране. В резултат на това, вие може да подобрите контрола на процесите на гаранционно фактуриране от страна на дилърите чрез одобряване на предварителни плащания или одити на плащанията с наложен платеж, или проверка.

Нашата услуга обхваща цялата верига за контрол на гаранцията на автомобили:

 • Гаранционен процес, консултиране и обучение
 • Подкрепа при предварително одобряване
 • Проверка на искове за плащане с наложен платеж
 • Консултативни прегледи на гаранция
 • Формализирани одити на гаранционно обслужване

Предимства на одитите на гаранционно обслужване от SGS

Ние ви предоставяме услуга, която максимизира ефективността на одитите и прегледите на гаранционното обслужване. Нашите одитори на гаранционно обслужване и съветници по гаранционното обслужване на автомобили притежават задълбочени технически познания за автомобилната индустрия и процесите и процедурите на ПОО (ОЕМ). Използвайки нашия опит, ние прецизно синхронизираме всеки един елемент от нашите одити на гаранционно обслужване с нуждите на вашата организация.

Нашите одити осигуряват алтернативен метод за контрол на работата на дилърите и ви помагат да откриете точния баланс между одити, горещи линии за предварително одобряване и дейностите за проверка на искове.

Свържете се с SGS днес, за да научите повече за одитите на гаранционното обслужване.