Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Одитите на SGS на складови запаси са важен инструмент в управлението на риска при определянето на план, като осигурява презастраховане както за финансовите институции, така и за търговските представителства.

Чрез провеждане на задълбочен одит на складовите запаси от превозни средства, нашите експерти помагат да бъдете наясно с финансовото състояние на складовите запаси, като се намалява риска от продадени, но неизплатени превозни средства и в крайна сметка се защитава състоянието на кредита.

Ние използваме най-модерната технология за иснпекция, за да сравним текущите складови запаси на търговско представителство с информацията за продадените превозни средства, като събираме данни като сериен номер и модел и събираме снимков материал, ако е необходимо. Нашите програми са достатъчно гъвкави, за да бъдат оформени така, че да отговарят на специфичните ви изисквания и могат да бъдат еднократни операции или дългосрочни, периодични инспекции, които ви помагат да определите тенденции и да намалите риска.

Каквито и да са процесите, които обследваме, резултатът ще бъде цифров доклад, който веднага може да бъде разпространен до ръководния персонал - в рамките на търговски представителства и техните финансови обезпечители, определени в етапа на планиране.

Нашите одити на складови запаси гарантират, че се подържа доверие между заемодателите и техните клиенти, като се осигурява точна и лесна за разбиране информация за състоянието на складовите запаси. Те се основават на световния опит на SGS при оценяването на автомобилната индустрия и използват най-добрите ни одитори, които са обучени, за да отговарят на високите стандарти, които осигуряваме на клиентите си от 1878 г.