Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Одитите за защита на търговска марка на SGS защитават, поддържат и изграждат търговски марки чрез инспектиране и съставяне на отчети относно съответствието на търговско представителство със съществуващите вътрешни правила за работа по време на продажбения процес.

Нашите одити ви позволяват да предприемете необходимите стъпки за запазване на един от най-ценните ви активи - вашата търговска марка.

Мрежата от търговски представители е лицето на вашата търговска марка. Тя трябва да включва професионалисти и да отразява същността на вашата търговска марка, за да се развиват както марката, така и бизнеса. Ние може да ви предоставим най-пълния асортимент от инструменти за одит, за да гарантираме такова развитие, в това число:

  • Стандартни одити: Оценка на фактори, които въздействат на клиентите пряко или косвено, сред които е и имиджа на вашата търговска марка. Тя може да включва оценка на факти, данни, планове, ключови показатели за ефективност (КПЕ) и други.
  • Тайни одити: Обективен преглед в търговско представителство на обноските и процесите, които влияят върху впечатленията на клиентите, гарантиращ, че дилърите се отнасят с респект към търговската марка и се стремят да я налагат в ежедневната си работа.

Предимства на одитите за защита на търговска марка от SGS

Нашите одити за защита на търговска марка предлагат независима и обективна одиторска услуга от най-големия световен доставчик, така че вие може да сте сигурни, че получавате резултати, на които може да вярвате.

Ключови предимства:

  • Достъп до нашата уникална световна мрежа
  • Последователна в световен мащаб услуга, която ви позволява да изпреварите вашите конкуренти
  • Индивидуално разработени решения, които отговарят на вашите проектни цели
  • Ние можем да извършваме одити за защита на търговска марка в представителства на конкуренти за сравнителни цели 
  • Нашите най-съвременни IT решения осигуряват в реално време преглед на представянето на имиджа на вашата търговска марка в регионален и световен мащаб, прецизно управляван съобразно вашите цели за докладване от одита

Богатият опит в извършването на одити като външна страна за производителите на автомобили на нашия одиторски екип позволява разбиране на вашите операции и на това, което е необходимо да знаете, за да сте сигурни, че вашата търговска марка е изцяло защитена. На базата на вашите цели нашите професионални и опитни одитори извършват ориентирани към постигането на резултати одити, предоставяйки ви необходимата за вземане на бизнес решения информация

Усъвършенствайте вашия бизнес чрез одитите за защита на търговска марка на SGS. За повече информация, свържете се с вашия местен офис.