Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугата по подбор на доставчици в автомобилния сектор на SGS е едно от нашите логистични решения в автомобилния сектор, което гарантира спазването на стандартите за качество.

Когато забележим пропуски, ние осигуряваме обучение на доставчика в автомобилния сектор, за да подобрим производителността и допълнително да подобрим вашата репутация.

Ние наблюдаваме дали вашите доставчици спазват международните стандарти, както и вашите собствени специфични изисквания. Следователно, ние можем да извършим одит съгласно приетите национални и международни изисквания, както и да гарантираме, че доставчиците взимат под внимание вашите бизнес цели, процедури и ценности – или каквито и да било други критерии, които посочите. Това подпомага ефективността, като насърчава оперативното съгласуване в цялата ваша верига на доставки.

Нашите одитори притежават необходимата търговска информираност и познания за съответния отрасъл, за да предоставят надеждни и независими консултации на вашите партньори. И благодарение на нашата световна мрежа ние можем да предоставяме нашите услуги на вашите доставчици навсякъде, независимо къде се намират.

Свържете се със SGS сега, за да разберете как нашите услуги за подбор на доставчици могат да повишат стандартите за качество в цялата стойностна верига.