Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Тестването на състава на материалите за автомобили, предлагано от SGS, включително тестове за удар по Шарпи и по Изод, ви помага да спазите регулаторните изисквания за безопасност и други критерии.

Тестването на материалите за автомобили е изключително важно, тъй като помага за повишаването на безопасността на водача и пътниците, както и за доказването на издръжливостта на компонентите и/или цялото превозно средство. Ние извършваме тестове на якост при опън и тестове на висока скорост на деформация (например тест за удар по Шарпи), за да гарантираме спазване на съответните производствени стандарти. Тези стандарти включват стандартите, издадени от Deutsches Institut für Normung или Германския институт за стандартизация (например DIN 53435 – тестване на пластмаса чрез огъване, удар).

Дългогодишният ни опит при тестването на автомобили и международната репутация за точност, независимост и кратки времена за обработка ни превръщат в идеален партньор за вашето тестване на състава на материалите.