Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Извършвайте одити от първа страна на системи за управление на енергийната ефективност с курса за обучение на водещи одитори по стандарт ISO 50001:2018 от SGS.

Нашият курс за обучение на водещи одитори по ISO 50001:2018 ви предоставя уменията и знанията, необходими за извършване на одити от първа страна на системи за управление на енергийната ефективност (EnMS) по стандарт ISO 50001:2018 в съответствие с ISO 19011 и ISO 17021, в зависимост от конкретния случай.

Този курс е сертифициран от Института по качеството (CQI) и Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA) – сертифициран курс по изискванията на CQI/IRCA, номер на курс 2142 – PR 366.

Защо да изберете курса за обучение на водещи одитори по стандарт ISO 50001:2018 от SGS?

Този курс ще ви помогне:

 • Да опишете предназначението на една система за управление на енергийната ефективност EnMS, стандартите на EnMS, одита на EnMS и сертифицирането от трета страна
 • Да обясните ролята на одитора при планиране, провеждане, докладване и проследяване на одита на EnMS в съответствие с ISO 19011 и ISO 17021-1, където е уместно
 • Да планирате, провеждате, докладвате и проследявате одит на EnMS, за да се установи съответствие (или несъответствие) с ISO 50001:2018 и в съответствие с ISO 19011 (и ISO/IEC 17021-1, където е уместно)

Ще трябва да демонстрирате добри резултати във всички горепосочени области, за да завършите успешно курса.

Издаване на сертификат за курса

Участниците, които успешно преминат изпита и непрекъснатото оценяване, ще получат сертификат за постижение, който удовлетворява изискването за формално обучение за лица, желаещи да бъдат сертифицирани като одитор/водещ одитор на CQI IRCA. Сертификатът е със срок на валидност пет години.

Участниците, които не се представят успешно на непрекъснатото оценяване, но са присъствали на целия курс, ще получат сертификат за участие.

Предишни познания

Преди да започнат този курс, участниците трябва да имат предварителни познания по:

 • Системите за управление – цикъла на планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA) и основните елементи на системата за управление
 • Изискванията на ISO 50001:2018, които могат да се придобият чрез завършване на основен курс за обучение за система за управление на енергийната ефективност (EnMS) по стандарт ISO 50001, сертифициран от CQI/IRCA (или друг еквивалентен курс).
 • Управление на енергията

Обърнете внимание, че този курс не е предназначен да бъде курс за изпълнители или курс за създаване на експерти в законодателството за управление на енергията. Също така той е неподходящ за обучаващи се без предварителни познания по стандарта или EnMS.

Съдържание на курса

Курсът обхваща следното:

 • Въведение в системите за управление на енергийната ефективност
 • ISO 50001:2018: преглед и точки за планиране
 • ISO 50001:2018: изисквания на точки 7-10
 • Процесно-ориентирана система за управление на енергийната ефективност (EnMS)
 • Акредитация, сертифициране и компетентност на одитора
 • Одити: определение, принципи и видове
 • Процесът на одит
 • Одит от етап 1
 • Одит от етап 2

Информация за курса

 • Времетраене на курса: пет дни
 • Методология на провеждане: присъствено обучение
 • Акредитация: CQI/IRCA

 

Надежден курс за обучение на водещи одитори по стандарт ISO 50001:2018 от световен лидер в корпоративното обучение

Като световен лидер в сферата на професионалното обучение, ние ви предлагаме ненадминат опит и международна мрежа от квалифицирани професионалисти със задълбочени експертни познания в областта на най-съвременните практики. Академията на SGS има подразделения в над 45 държави и обучава над 200 000 професионалисти в цял свят.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашия курс за обучение на водещи одитори по стандарт ISO 50001:2018 или за да запазите място в него.