Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Придобийте знанията и уменията, необходими за извършване на одити на системи за управление на енергийната ефективност по ISO 50001:2018 с този курс на SGS за вътрешни одитори.

ISO 50001:2018 определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и усъвършенстване на система за управление на енергийната ефективност (EnMS). Този курс ви предоставя знанията и уменията, необходими за извършване на одити от първа страна на EnMS по ISO 50001:2018, в съответствие с ISO 19011 и ISO 17021, в зависимост от конкретния случай.

Защо да изберете курса за обучение на вътрешни одитори по ISO 50001:2018 от SGS?

Този курс ще ви помогне:

 • Да обясните целта на системата за управление на енергийната ефективност и ползите за бизнеса и околната среда от подобряването на ефективността на енергийното управление
 • Да обясните ролята на одитора при планиране, провеждане, докладване и проследяване на одита на EnMS в съответствие с ISO 19011 и ISO 17021-1, където е уместно
 • Да планирате, провеждате, докладвате и проследявате одит на EnMS, за да се установи съответствие (или несъответствие) с ISO 50001:2018 и в съответствие с ISO 19011 (и ISO/IEC 17021-1, където е уместно)

Издаване на сертификат за курса

Участниците, които посещават пълния курс за обучение, ще получат сертификат за участие от SGS. Участниците, които са избрали версията за електронно обучение (eLearning) на курса, трябва да завършат целия курс и да получат оценка „Зачита се“ с резултат 80% или повече на финалния изпит. След успешно завършване на курса участниците ще могат да изтеглят своето „Удостоверение за завършване“.

Предварителни познания

Преди да започнат този курс, от участниците се очаква да имат предварителни познания за следното:

 • Познаване на изискванията на ISO 50001:2018
 • Знания за следните принципи и концепции за управление на енергийната ефективност:
  • Принципите на изгаряне на горивото, топлопредаване и енергиен поток
  • Съответните източници на енергийно регулиране, насоки и стандарти
  • Типичните методи и технологии за повишаване на ефективността
  • Единици за измерване на енергията, източници, разходи, тарифи и график
  • Методи за анализ на данните за използването на енергия
  • Индикатори за енергийна ефективност, наблюдение и измерване на ефективността
  • Въздействието на организационните процеси и оборудването върху енергийната ефективност
  • Използване на електричество: двигатели, задвижващи устройства, осветление и компютри
 • Свързано с енергетиката законодателство и начинът, по който правното съответствие образува част от системата за управление на енергийната ефективност

Информация за курса

Времетраене на курса: 2 дни или 105 минути
Методология на провеждане: присъствено или електронно обучение (eLearning)
Акредитация: SGS

Дистанционната (eLearning) версия на курса се състои от два отделни модула: Въведение в ISO 50001:2018 и ISO 50001:2018 за вътрешни одитори. Той е предназначен за опитни енергийни специалисти, които разбират подхода на системите за управление за подобряването на енергийните характеристики.

Надежден курс за обучение на вътрешни одитори по стандарт ISO 50001:2018 от световен лидер в корпоративното обучение

Като световен лидер в сферата на професионалното обучение, ние ви предлагаме ненадминат опит и международна мрежа от квалифицирани професионалисти със задълбочени експертни познания в областта на най-съвременните практики. Академията на SGS има подразделения в над 45 държави и обучава над 200 000 професионалисти в цял свят.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашия курс за вътрешни одитори по ISO 50001:2018.