Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение предоставя на участниците средствата за оценка и отчитане на съответствието на системите за управление на непрекъснатостта на бизнеса (BCMS).

Ние също така гарантираме, че вие ще можете ефективно да прилагате процесите и постоянното подобряване на BCMS, базирани на стандарта ISO 22301.

Обучението е предназначено да помогне за предпазване на организациите от потенциалните негативни влияния върху бизнеса в случай на проблеми. Ние ви помагаме да идентифицирате и контролирате заплахите, с които организациите се сблъскват в случай на всякакви бизнес неудачи, както и да научите как ефективно да приложите мерки за справяне с тези рискове.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Описвате целта на BCMS, включително принципите, процесите и техниките, използвани при управлението и оценката на една BCM система
  • Обяснявате целите и съдържанието на ISO 22301 
  • Интерпретирате изискванията на ISO 22301 в контекста на одитите на BCMS
  • Обяснявате отговорностите на вътрешния одитор и описвате ролята му в поддръжката и подобряването на BCSM, в съответствие с ISO 22301 и ISO 9001
  • Планирате и подготвяте вътрешен одит, ще събирате доказателства за одит чрез наблюдение, интервюта и подборка от документи и архиви

Обучението обхваща презентации, семинари и ролеви игри.

Моля, имайте предвид: От вас се очаква да имате познания за системите за управление на непрекъснатостта на бизнеса и ISO 22301 преди започване на курса.

Успешното завършване на това обучение и на основите на BCMS, реализира част от изискванията за обучение, необходими за сертификация като вътрешен одитор в международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA).

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за курса на SGS за вътрешни одитори по ISO 22301.