Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Разберете как да провеждате вътрешни одити на системи за управление на лаборатории според изискванията на ISO/IEC 17025:2017 с този курс за обучение за вътрешни одитори от SGS.

Стандарт ISO/IEC 17015:2017 описва подробно изискванията за компетентност, безпристрастност и последователна работа на лабораториите. Този курс ви дава възможност да извършвате вътрешен одит на част от система за управление на лаборатории (LMS) в съответствие с ISO/IEC 17025:2017 (или еквивалентен стандарт). Той също ви дава възможност да докладвате за ефективното внедряване и поддръжка на системата за управление в съответствие с ISO 19011 и да допринасяте за непрекъснатото подобряване на системата за управление.

Курсът разглежда ISO/IEC 17025:2017 като стандарт за система за управление, който осигурява контекста за вътрешни одити. Този курс обаче не се занимава подробно с ISO/IEC 17025:2017.

Защо да изберете курса за обучение на вътрешни одитори по ISO/IEC 17025:2017 от SGS?

Този курс ще ви помогне:

 • Да обяснявате модела на процесно-ориентираните системи за управление на лаборатории според ISO/IEC 17025:2017, както и ролята на вътрешния одит за поддържането и усъвършенстването на системите за управление на лаборатории в контекста на цикъла за планиране-изпълнение-проверка-действие
 • Да обяснявате ролята и отговорностите на одитора при планиране, провеждане, докладване и проследяване на вътрешен одит на система за управление на лаборатории в съответствие с принципите в ISO 19011, където е уместно
 • Да планирате, провеждате, докладвате и проследявате одит на система за управление на лаборатории, за да установите съответствие (или несъответствие) с ISO/IEC 17025 и в съответствие с принципите в ISO 19011, където е уместно

Участниците ще трябва да демонстрират добри резултати в тези области, за да завършат успешно курса.

Издаване на сертификат за курса

Участниците, които посещават пълния курс, ще получат сертификат за участие от SGS.

Необходими условия

Преди да започнат този курс, участниците трябва да разбират следното:

 • Цикъла за планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
 • Системите за управление на качеството (ISO 9001 или еквивалентен стандарт)
 • Изискванията на ISO/IEC 17025:2017, които могат да се придобият чрез завършване на курса за обучение на SGS „Въведение в ISO/IEC 17025:2017“ или еквивалентен курс

Съдържание на курса

Този курс се състои от седем занятия:

 • Занятие 1: процесно-ориентирани лабораторни системи за управление (LMS)
 • Занятие 2: одит за непрекъснато усъвършенстване
 • Занятие 3: дефиниции и принципи на одитите
 • Занятие 4: планиране и подготовка за одита
 • Занятие 5: дейности на място
 • Занятие 6: докладване на резултатите от одита и проследяване
 • Занятие 7: компетентност и сертифициране на одитори

Информация за курса

Подробности за курса:

 • Времетраене на курса: 2 дни
 • Методология на провеждане: присъствено обучение
 • Акредитация: SGS

Надежден курс за вътрешни одитори по стандарт ISO 17025:2017 от световен лидер в корпоративното обучение

Като световен лидер в сферата на професионалното обучение, ние ви предлагаме ненадминат опит и международна мрежа от квалифицирани професионалисти със задълбочени експертни познания в областта на най-съвременните практики. Академията на SGS има подразделения в над 45 държави и обучава над 200 000 професионалисти в цял свят.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашия курс за вътрешни одитори по стандарт ISO/IEC 17025:2017.