Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

ISO 45001:2018 – Обучение за водещи одитори на системи за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР) от SGS – научете се как да извършвате вътрешни одити, одити от втора и трета страна на системи за управление на ЗБР.

Този курс ще ви предостави знанията и уменията, необходими за извършване на вътрешни одити, одити от втора и трета страна на системи за управление на ЗБР по ISO 45001: 2018 и в съответствие с ISO 19011 и ISO 17021, в зависимост от конкретния случай.

Какво ще научите

След завършване на този курс вие ще можете:

 • Да обяснявате целта на системата за управление на ЗБР и стопанските и социалните ползи от подобряването на показателите за ЗБР
 • Да обяснявате ролята на одитора при планиране, провеждане, отчитане и проследяване на един одит на система за управление на ЗБР в съответствие с ISO 19011 и ISO/IEC 17021-1, където е уместно
 • Да планирате, провеждате, отчитате и проследявате одит на система за управление на ЗБР, за да се установи съответствие (или несъответствие) с ISO 45001:2018 и ISO 19011 (и ISO/IEC 17021-1), където е уместно)

Сертифициране

Това е курс за обучение, сертифициран от Института по качеството (CQI) и Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA). Участниците, които успешно преминат изпита и непрекъснатото оценяване, ще получат сертификат за постижение, който удовлетворява изискването за формално обучение за сертифициране като вътрешен одитор или водещ одитор на CQI/IRCA. Сертификатът за постижение е валиден за период от пет години от датата на последния ден на курса за целите на сертифицирането като одитор на CQI/IRCA.

Участниците, които не преминат непрекъснатото оценяване, но са присъствали на целия курс, ще получат сертификат за участие. Учстниците, които не вземат успешно изпита, но преминат непрекъснатото оценяване, ще получат сертификат за участие и ще имат право да се явят повторно на изпита в рамките на 12 месеца след края на първоначалния курс.

Необходими условия

Преди да започнат този курс, участниците трябва да се запознаят с изискванията на ISO 45001:2018, като за тази цел могат да завършат основен курс за обучение по ЗБР, сертифициран от CQI/IRCA, или друг еквивалентен курс.

Участниците трябва да имат също и следните предварителни познания:

 • Познания за следните принципи и концепции, свързани с управлението на ЗБР:
  • Концепцията за устойчиво развитие и ЗБР, според която дадена организация трябва да гарантира, че действията днес не вредят на околната среда на бъдещето
  • Целта на първоначалния преглед като основа за създаване на система за управление на ЗБР, ако такава в момента не съществува
 • Разбиране относно това как да се вземат под внимание рисковете и опасностите по отношение на:
  • Местоположение на работните места
  • Дейности на работното място
  • Свързани с работата дейности, които се извършват извън нормалното работно място или база
  • Служители, посетители и други заинтересовани страни в области, в които организацията има контрол и влияние върху здравето и безопасността
  • Уязвими лица в рамките на работното място или под контрола на организацията

Информация за курса

Времетраене на курса: 5 дни
Методология на провеждане: присъствено обучение
Акредитация: Обучителен курс, сертифициран от CQI/IRCA

Защо да изберете SGS?

Като лидер в областта на професионалното обучение, ние се възползваме от дългогодишния си глобален опит, за да предоставяме възможности за ефективно обучение и развитие. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас днес, за да запазите място в нашия курс за обучение на водещи одитори по ISO 45001:2018.