Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Курс за обучение по внедряване на системи за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР) по стандарт ISO 45001:2018 от SGS – научете се как да внедрявате система за управление на ЗБР.

Този курс ще ви предостави знанията и уменията, необходими за внедряване на система за управление на ЗБР въз основа на ISO 45001: 2018.

Защо да изберете курса за обучение по внедряване на системи за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР) по стандарт ISO 45001:2018 от SGS?

Този курс ще ви научи:

  • Да разбирате изискванията на последната версия на ISO 45001:2018
  • Да прилагате получените знания и умения, за да планирате и внедрите ISO 45001 успешно във вашата организация
  • Да разбирате как да управлявате проекта и екипа, използвайки принципите и техниките за управление на проекти
  • Да планирате и подготвяте дейности в готовност за одита на сертифициране

За да завършите курса, трябва да демонстрирате, че сте присъствали на всички курсови занятия, които обхващат тези теми.

Издаване на сертификат за курса

Ако сте присъствали на всички занятия от курса за обучение, ще получите сертификат за участие.

Ако сте избрали версията за електронно обучение (eLearning) на курса, трябва да завършите целия курс и да получите оценка „Зачита се“ с резултат 80% или повече на финалния изпит. След успешно завършване на курса ще можете да изтеглите вашето удостоверение за завършване.

Предишни познания

Ще ви бъде полезно, ако имате познания по Приложение SL и разбирате изискванията на ISO 45001:2018.

Информация за курса

Времетраене на курса: Три дни или един час (преглед)
Методология на провеждане: присъствено обучение и електронно обучение (eLearning)
Акредитация: SGS

Защо да изберете SGS?

Като лидер в областта на професионалното обучение, ние се възползваме от дългогодишния си глобален опит, за да предоставяме възможности за ефективно обучение и развитие. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас днес, за да запазите място в нашия курс по внедряване на ISO 45001:2018.