Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение представя изискванията на системите за управление на HACCP, необходимата инфраструктура за прилагането им и процесите на сертификация и одит по HACCP.

След приключване на обучението, участниците ще могат да:

  • Разбират изискванията на стандарта за Анализ на риска по отношение на критичните за овладяването му точки (НАССР) и тяхната точна връзка с промишлената хигиена или безопасността на храните и продуктите
  • Дискутират седемте основни принципа на НАССР за управление на рисковете, свързани с безопасността на храните и напитките
  • Разработят и приложат план за НАССР
  • Усъвършенстват техниките за одит по НАССР
  • Познават процеса на сертификация

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се с експерт от SGS още днес, за да разберете повече за обучението по внедряване и одит на НАССР, извършвано от SGS.