Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение за функционална безопасност на електрически уреди от SGS - модул Н1.

Този курс на обучение предлага преглед на стандартите за функционална безопасност на домакинските уреди.

Модул Н1 изгражда необходимите основи за прилагане на съответните стандарти към продуктите от тази област. Практическото прилагане се демонстрира с помощта на документирани примери.

Съдържание:

  • Въведение във функционалната безопасност
  • Преглед на изискванията на ІЕС 60730/ІЕС 60335-2
  • Изисквания към документацията
  • Фокус върху софтуера

Надеждно обучение за функционална безопасност от водещ доставчик на курсове в световен мащаб

Нашите курсове се провеждат от преподаватели, които са експерти по функционална безопасност и опитни лектори. Вашите познания и умения ще бъдат развити чрез интерактивен и практичен подход към обучението.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите курсове за обучение за функционална безопасност в сектора за електрически уреди (модул Н1).