Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение ви дава уменията и познанията за извършване на одит по изискванията на глобалните стандарти, както и за планиране, прилагане и проследяване на вътрешни одити.

Вие се научавате да оценявате дизайна, приложението и подобрението на изискванията на BRC. Изискванията очертават набор от насоки за производството и доставката на безопасни и законни потребителски продукти с постоянно качество. Тези продукти могат да бъдат брандирани от търговеца (частен етикет), брандирани или небрандирани продукти.

След приключване на обучението, вие ще:

  • Притежавате задълбочени познания за целта и изискванията на глобалните стандарти BRC, както и за процеса на одит и сертификация
  • Имате уменията и познанията, необходими за провеждане на вътрешни одити

Обучението е за технически мениджъри и мениджъри по качеството, за персонала, отговорен за управлението на схемата за вътрешен одит, както и за онези, които отговарят за извършването на вътрешни одити по изискванията на стандартите BRC.

Обучението се предоставя чрез комбинация от семинарни дискусии, практически занимания и презентации. От делегатите се изисква да извършат реален одит (въз основа на реални ситуации), където трябва да приложат уменията и техниките, придобити по време на обучението. Делегатите ще получат информация за представянето си по време на анализа на реалната ситуация и за начините, по които могат да подобрят своите техники на одит.

Свържете се с нас още днес, за да научите как обучението на SGS за вътрешни одитори по стандартите на British Retail Consortium (BRC) може да помогне на вас и вашата организация.