Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Предлаганото от SGS обучение за въглероден отпечатък на продукта (PCF) отговаря на стандартите за изчисление на жизнения цикъл.

Въглеродният отпечатък на продукта (PCF) е подход към изчисление емисиите на жизнения цикъл на даден продукт или услуга. За даден продукт това включва анализ на различните етапи на жизнения цикъл от добиването на суровина и обработка, производство, разпределение, фаза на употреба и край на жизнената обработка. Много компании сега използват този подход, за да добият по-добра представа за въглеродните емисии посредством техните вериги на доставка и за идентифицирането на възможности за ефективност.

Разработени са редица стандарти в тази област, включително PAS 2050 и протокола на WRI/WBCSD: Отчитане на жизнения цикъл на продукта и стандарта за докладване. Освен това в процес на разработка има нов стандарт ISO 14067. Този курс дава на делегатите представа за:

  • процеса на започване на въглеродния отпечатък на продукта (PFC)
  • Стандартите PCF (ISO 14067, PAS 2050, Стандарт за жизнен цикъл на WRI)*
  • Определяне на граници
  • Количествено определяне на PCF
  • Доклади
  • Подготовка за проверка

    *забележете, че курсовете може да се фокусират върху един стандарт

Този курс е подходящ за желаещите да натрупат практически познания за това как да разработят и определят количествено даден PCF, както и да получат знания за изискванията на PCF стандартите.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се с нас или проверете обучителната програма във вашия район, за да научите повече информация за обществените курсове. Можем да предоставим и курсове в дома ви, които да са съобразени с вашите нужди.

Свържете се с SGS сега, за да обсъдим вашите изисквания за обучение по климатични промени.