Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е предназначено да ви запознае с целта и изискванията на регулацията REACH на ЕИО.

REACH (Регистрация, оценка и оторизация на химикали) засяга всички производители, вносители и останалите потребители на химикали в ЕИО. Тази регулация разделя отрасъла на различни сегменти, веществата и смесите от една страна и артикулите от друга. Веществата и смесите по-нататък се разделят по CAS и EINECS номер, и по взаимодействие с живите същества и околната среда (тези с високо въздействие са "Особено опасни вещества" (SVHC).

Обучението предоставя обзор на сферата на компетенции на REACH и повишената отговорност, която това налага върху отрасъла за управление на химическите рискове. Ние ви представяме целите и основните принципи на REACH: опазване на човешкото здраве и околната среда; повишаване на конкурентноспособността на химическата промишленост в ЕС; популяризиране и насърчаване на алтернативни методи за оценка на опасни вещества.

Обучението се предлага като поредица от еднодневни уводни сесии за обучение по REACH. Ние можем също така да организираме курсове за обучение на място, които могат да бъдат специално създадени за вашите конкретни задължения и роли съгласно регулацията, засягащи основни въпроси на отрасъла или специфични въпроси, свързани с веригата на доставка.

След завършване на това обучение, вие ще:

  • Разбирате оценката, последиците, документацията и регистрацията в REACH.
  • Разбирате процеса на оторизация, рестрикциите и отговорностите на отделните звена в цялата верига на доставка, които са засегнати от регулацията.
  • Разбирате отговорността на онези, които доставят артикули, в частност по отношение на онези, работещи с особено опасни вещества (SVHC)
  • Разбирате отговорността на комуникацията по веригата за доставки

Свържете се с експерт от SGS още днес, за да разберете повече за обучението за въведение в REACH, предлагано от SGS.