Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Курсове за обучение за функционална безопасност в автомобилната промишленост от SGS - модул К2, управление на функционалната безопасност.

Научете повече за въвеждането на система за управление на функционалната безопасност (FSM), за свързаните процеси и поддържащи дейности. Новият стандарт ISO 26262 описва управлението на функционалната безопасност като необходима основа за разработка на съответстваща на безопасността електроника в превозните средства. По илюстративен начин, този модул на обучение демонстрира аспектите, които трябва да бъдат взети предвид при въвеждането на FMS система, и задачите, пред които се изправят мениджърите по безопасността както на ниво качество, така и на ниво проект.

Съдържание:

  • Въведение в техниката на безопасност 
  • Необходими процеси за безопасност в допълнение към установената система за гарантиране на качеството 
  • Допълнителни процеси при разработка - разширяване на поддържащите процеси 
  • Отговорности на мениджърите по безопасността на ниво проект и практическо въвеждане

Надеждно обучение за функционална безопасност от водещ доставчик на курсове

Нашите курсове се провеждат от преподаватели, които са експерти по функционална безопасност и опитни лектори. Вашите познания и умения ще бъдат развити чрез интерактивен и практичен подход към обучението.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашето обучение за функционална безопасност в автомобилната промишленост (модул К2).