Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Курсове за обучение за функционална безопасност в автомобилната промишленост от SGS - модул К1, разбиране за ISO 26262.

Предлагайки преглед на стандартите за функционална безопасност и въведение в ISO 26262, този курс е предназначен за тези, които искат да добият представа за всички части на стандарта. Този курс обхваща всички ключови изисквания на новия стандарт ISO 26262. Курсистите ще се запознаят с ключовите изисквания на стандарта и тяхното прилагане по илюстративен начин.

Съдържание:

  • Въведение във функционалната безопасност при разработка на автомобилна електроника 
  • Преглед на основните нормативни изисквания в том 2: Управление на функционалната безопасност 
  • Том 3: Етап на концепция 
  • Том 4: Разработка на система 
  • Том 5: Разработка на хардуер 
  • Том 6: Разработка на софтуер 
  • Том 7: Производство и работа 
  • Том 8: Поддържащи процеси 
  • Том 9: Анализи на безопасността

Надеждно обучение за функционална безопасност от водещ доставчик на курсове

Нашите курсове се провеждат от преподаватели, които са експерти по функционална безопасност и опитни лектори. Вашите познания и умения ще бъдат развити чрез интерактивен и практичен подход към обучението.

Свържете се с нас, за да научите повече за нашето обучение за функционална безопасност в автомобилната промишленост (модул К1).