Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Курсове за обучение за функционална безопасност в автомобилната промишленост от SGS - модул К0, въведение в ISO 26262.

Запознавайки курсистите с ISO 26262, този модул изследва предизвикателствата, които са свързани с използваната в автомобилната промишленост електроника.

ISO 26262 се смята за един от съвременните съществуващи стандарти. Следователно, време е да бъдат обсъдени функционалната безопасност и изискванията на новия стандарт. Този модул за обучение поставят акцент върху основните формулировки на ІЕС 26262 и тяхните последствия за напредничавите начини за разработка на автомобилна електроника в сбита форма.

Съдържание:

  • Въведение във функционалната безопасност при разработка на автомобилна електроника
  • Кратък преглед на изискванията на ISO 26262
  • Текущо състояние на функционалната безопасност и нейните юридически последствия

Надеждно обучение за функционална безопасност от водещ доставчик на курсове

Нашите курсове се провеждат от преподаватели, които са експерти по функционална безопасност и опитни лектори. Вашите познания и умения ще бъдат развити чрез интерактивен и практичен подход към обучението.

Свържете се с нас, за да научите повече за нашето обучение за функционална безопасност в автомобилната промишленост (модул К0).