Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение от SGS за функционалната безопасност на превозните средства по ISO 26262 - уменията и знанията по стандарта ISO 26262, които трябва да се прилагат във вашата фирма.

ISO 26262 определя изискванията за функционалната безопасност в автомобилния сектор. Но ефективното прилагане на стандарта може да се окаже сложно. Затова трябва да сте сигурни, че вашият персонал е преминал съответното обучение. В качеството си на акредитиран орган за функционална безопасност нашето обучение за функционална безопасност на превозните средства по ISO 26262 дава възможност на вас и на вашия персонал да научите за правните отговорности, процедурите за безопасност и как можете да спазите изискванията на стандарта ISO 26262.

Защо да изберете обучението от SGS за функционална безопасност на превозните средства по ISO 26262?

Ние ще ви помогнем да научите за:

  • Изискванията на ISO 26262
  • Предизвикателството на функционалната безопасност при разработването на превозни средства
  • Формалните процеси за управление на безопасността и препоръчителните спомагателни процеси
  • Анализа на риска и концепцията за функционална безопасност
  • Концепцията за техническа безопасност и проектиране на системи
  • Разработване на хардуер и софтуер, насочени към безопасността
  • Методическия подход за анализ на безопасността

Провереното обучение за функционална безопасност на превозните средства по ISO 26262 от водещ доставчик

В качеството си на водещ доставчик в областта на автомобилните курсове ние ви предлагаме несравними знания при обучението за функционална безопасност на превозните средства по ISO 26262. Нашата програма за обучение включва всички настоящи разработки в областта на функционалната безопасност, а някои от нашите експерти са членове на Немския комитет по стандартизация за разработването на стандарта ISO 26262.

Ние можем да ви предоставим широка гама от решения за обучение, включително публично обучение и вътрешнофирмено обучение с персонализирани модули. Ние също така предлагаме индивидуални квалификации за специалисти по функционална безопасност на превозните средства и за експерти по функционална безопасност на превозните средства.

За да научите повече за нашето обучение за функцианална безопасност в автомобилния сектор съгласно ISO 26262, за индивидуалните квалификации, както и за нашето обучение  SC-AFSP в областта на индустрията на електронните полупроводници, свържете се с нас днес.