Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучението на SGS за практическа реализация на кодекса за безопасни и качественни храни (SQF) - предлага единен подход за прилагане на системите SQF.

Кодекса SQF е уникален, защото има три нива на сертификация, които показват етапа на развитие на системата за управление на доставка на безопасни и качественни храни.

Нашият курс за обучение отговаря на изискванията на кодекса на SQF, необходимите условия на програмата и плановете за качественна и безопасна храна. Важното е, че участниците ще научат как да внедряват, поддържат и извършват одит на SQF системата. Това обучение е предназначено за хора, които участват в планирането и внедряването на системи за SQF и се стремят да станат практикуващи специалисти по SQF.

Познаването на приложението на принципите HACCP е задължително за всеки, който желае да участва.

След приключването на това обучение, Вие ще сте напълно запознати с програмата за SQF и ще отговаряте на изискванията по отношение на обучението по SQF, за да работите като практикуващи специалисти по SQF.

Свържете се с SGS днес, за да научите повече за обучението на SGS по внедряване на безопасна и качественна храна