Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение за квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI) за храни за животни според изискванията на Алианса за превантивен контрол за безопасност на храните (FSPCA) – вземете своя сертификат PCQI.

В рамките на дадено съоръжение квалифицираните лица по превантивен контрол (PCQI) играят критично важна роля за управлението и подготовката на плана за безопасност на храните, валидирането на превантивните мерки за контрол и др. Можете да станете PCQI за храни за животни, като успешно завършите нашето специализирано обучение.

Защо да изберете обучение за квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI) за храни за животни, разработено от Алианса за превантивен контрол за безопасност на храните (FSPCA) и предлагано от SGS?

Курсът предлага обучение, разработено от Алианса за превантивен контрол за безопасност на храните (FSPCA) и използва стандартен учебен план, одобрен от FDA. Участниците ще вземат участие в дискусии в час, интерактивни работни упражнения, индивидуални учебни дейности и информационни сесии. При успешно завършване на курса ще се квалифицирате като квалифицирано лице по превантивен контрол (PCQI) за храни за животни и ще получите официалния сертификат FSPCA PCQI, издаден от Асоциацията на служителите по храните и лекарствата (AFDO). Курсът е насочен към тези, които желаят да докажат, че отговарят на изисквания за обучение за квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI) за храни за животни. Този курс е предназначен за тези, които:
 • Изготвят планове за безопасност на храните
 • Валидират мерки за превантивен контрол
 • Извършват преглед на документацията
 • Извършват повторен анализ на плановете за безопасност на храните
 • Извършват други релевантни дейности, които са свързани с храните

Темите на курса включват:

 • Преглед на нормативните изисквания; преглед на плана за безопасност на храните
 • Добри производствени практики практики и други програми за предварителни изисквания (PRPs)
 • Биологични опасности във връзка с безопасността на храните
 • Химични, физически и икономически обосновани опасности във връзка с безопасността на храните
 • Предварителни стъпки при разработването на план за безопасност на храните
 • Ресурси за планове за безопасност на храните
 • Анализ на риска и определяне на мерки за превантивен контрол
 • Мерки за превантивен контрол, свързани с процеси
 • Мерки за превантивен контрол, свързани с хигиената
 • Мерки за превантивен контрол, свързани с веригата на доставка
 • Процедури за верификация и валидиране
 • Процедури за водене на документация и съхраняване на архиви
 • План за връщане; Разпоредби на Алианса за превантивен контрол за безопасност на храните (FSPCA)

Необходими условия

Препоръчва се участниците в този курс да имат предварителни познания за ДПП, HACCP (Анализ на риска и на критичните за овладяването му точки) или опит, свързан със системите за безопасност на храните за животни.

Информация за курса:

 • Продължителност 3 дни
 • Акредитация: FSPCA, AFDO
 • Методология на провеждане: присъствено обучение, виртуално (онлайн) обучение, провеждано от инструктор

След успешно завършване на обучението участниците ще: получат официален сертификат FSPCA PCQI, издаден от Асоциацията на служителите по храните и лекарствата (AFDO).

Надеждно обучение за безопасност на храните от водещ доставчик на курсове

Като лидер в професионалното обучение по безопасност на храните, ние имаме задълбочени познания за стандартизираната учебна програма, призната от FDA. Опираме се на дългогодишния си опит в глобалното обучение, за да подкрепим професионалното ви развитие.Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашето обучение за квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI) за храни за животни.