Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение за квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI) по FSMA от SGS – получете вашето удостоверение за квалифицирано лице по превантивен контрол (PCQI) от FSPCA за превантивен контрол за храни, предназначени за консумация от човека, от FDA според FSMA.

В рамките на дадено съоръжение за преработка на храни квалифицираните лица по превантивен контрол играят съществена роля за управлението и подготовката на плана за безопасност на храните, валидирането на превантивните мерки за контрол и т.н. Станете квалифицирано лице по превантивен контрол след успешно завършване на това специализирано обучение по стандартизирана учебна програма, която е призната от FDA.

Защо да изберете обучението за квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI), предлагано от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • да получите квалификация за квалифицирано лице по превантивен контрол;
 • да получите вашето официално удостоверение за квалифицирано лице по превантивен контрол (PCQI) от FSPCA, издаден от Асоциацията на служителите по храните и лекарствата (AFDO); 
 • да участвате в обучението, разработено от FSPCA, използващо стандартизираната учебна програма, призната от FDA.

Темите на курса включват:

 • Преглед на разпоредбите за храните 
 • Преглед на плана за безопасност на храните 
 • Добри производствени практики и други програми за предварителни изисквания (PRP) 
 • Биологични опасности във връзка с безопасността на храните 
 • Химични, физични и икономически обосновани опасности във връзка с безопасността на храните 
 • Предварителни стъпки при разработването на план за безопасност на храните 
 • Ресурси за планове за безопасност на храните 
 • Анализ на риска и определяне на мерки за превантивен контрол 
 • Мерки за превантивен контрол, свързани с процеси 
 • Мерки за превантивен контрол, свързани с хранителни алергени 
 • Мерки за превантивен контрол, свързани с хигиената 
 • Мерки за превантивен контрол, свързани с веригата на доставките 
 • Процедури за верификация и валидиране 
 • Процедури за водене на документация и съхраняване на архиви 
 • План за връщане 
 • Преглед на разпоредбите на Алианса за превантивен контрол за безопасност на храните (FSPCA)

Получете квалификация като квалифицирано лице по превантивен контрол (PCQI) от водещ световен организатор на курсове за обучение

Като световен лидер в професионалното обучение, ние ви предлагаме несравними експертни познания в изискванията за придобиване на квалификация като квалифицирано лице по превантивен контрол, както и задълбочено познаване на стандартизираната учебна програма, призната от FDA.

Този курс е насочен към тези, които искат да изпълнят изискванията за обучение за квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI), в това число:

 • директори/вицепрезиденти по безопасност на храните; 
 • мениджъри по поддръжка; 
 • супервайзори по производство; 
 • ръководители по производство; 
 • супервайзори по хигиена; 
 • директори на предприятия; 
 • координатори и мениджъри по осигуряване на качеството; 
 • мениджъри по безопасност; 
 • супервайзори по обучение; 
 • водещи техници; 
 • супервайзори и мениджъри по опаковки; 
 • регулаторен персонал.

Необходими условия

Препоръчват се предварителни познания за добрите производствени практики, HACCP (анализ на риска и контрол на критичните точки) или опит, свързан със системите за безопасност на храните. Лицата, обучаващи се онлайн, ще имат нужда от компютър с интернет и телефонна връзка.

Информация за курса

Продължителност: 2,5 дни 
Акредитация: FSPCA, AFDO 
Методология на провеждане: присъствено обучение, виртуално (онлайн) обучение, провеждано от инструктор

След успешно завършване, обучаващите се ще получат официално удостоверение за квалифицирано лице по превантивен контрол (PCQI) от FSPCA, издаден от Асоциацията на служителите по храните и лекарствата (AFDO).

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашето обучение за квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI).