Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение по програмата за мониторинг на околната среда (EMP) за съоръжения за хранителни продукти от SGS – научете как да планирате и прилагате програмата за мониторинг на околната среда (EMP), и да изпълнявате изискванията на FSMA.

Патогените в храните, които са ставали причина за изземване и епидемии, могат периодично да се откриват в средата за производство на храни. Понякога тези патогени са дълбоко скрити в оборудването и на други места, откъдето не могат да се премахнат чрез рутинна хигиенизация. Правилото на превантивния контрол на FSMA за храни, предназначени за консумация от човека, изисква от производителите на готови за консумация храни да внедрят и управляват програма за мониторинг на околната среда (EMP), за да наблюдават средата на готовите за консумация храни, и да намалят рисковете от замърсяване. Нашият курс ще ви покаже как да изпълните това изискване на FSMA.

Какво ще научите?

Този курс обхваща планирането и прилагането на програма за мониторинг на околната среда (EMP), като се започне от определянето на конкретния патоген въз основа на суровини и крайни продукти. Той използва проучвания и практически примери, за да ви покаже как да извършите задълбочено проучване, за да установите, че основният източник на замърсяване е бил намерен и отстранен.

След завършване на курса ще придобиете представа за важните аспекти на програмата за мониторинг на околната среда (EMP), в това число вземане на проби и зони, управление на данни и задълбочено разследване. Ще можете да създадете съответстващ на вашата организация план.

Курсът е насочен към производителите на готови за консумация храни, от които FSMA изисква да прилагат програмата за мониторинг на околната среда (EMP).

Необходими условия

Препоръчва се участниците в този курс да имат предварителни познания за:

  • анализ на риска;
  • превантивен контрол;
  • основна микробиология на храните;
  • управление на безопасността на храните.

Информация за курса

  • Времетраене на курса: Един ден
  • Методология на провеждане: присъствено обучение, виртуално (онлайн) обучение, провеждано от инструктор 
  • Акредитация: SGS

След успешно завършване обучаващите се ще получат удостоверение от SGS.

Надеждно обучение за безопасност на храните от водещ организатор на курсове

Като лидер в областта на професионалното обучение ние се възползваме от дългогодишния си глобален опит. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас още днес, за да запазите място в обучението по програмата за мониторинг на околната среда (EMP) за съоръжения за хранителни продукти.