Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение от SGS по разработване и прилагане на мерки за превантивен контрол за храни, предназначени за консумация от човека, на FSMA – запознайте се с практическото прилагане на правилника на FSMA за превантивен контрол за храните, предназначени за консумация от човека.

Според правилника за превантивен контрол за храните, предназначени за консумация от човека (правилник на FSMA), съоръженията за хранителни продукти трябва да имат действащ план за безопасност на храните, който включва анализ на риска и мерки за превантивен контрол, базирани на риска. Нашият курс ще ви покаже как да прилагате правилника на FSMA.

Защо да изберете обучението по прилагане на мерки за превантивен контрол по FSMA, предлагано от SGS?

Този курс ще ви покаже как да спазвате изискванията на FSMA чрез извършване на анализ на риска, идентифициране и управление на мерките за превантивен контрол и оформяне на документация. Той обхваща практическото приложение на правилника за превантивен контрол за храните, предназначени за консумация от човека, включително ДПП (Подчаст В), анализ на риска, мерки за превантивен контрол и план за безопасност на храните. Курсът използва казуси и практически примери.

Курсът е насочен към лица, които търсят насоки за практическото прилагане на правилника на FSMA за храните, предназначени за консумация от човека.

Необходими условия

Препоръчва се участниците в този курс да имат предварителни познания за ДПП, HACCP (Анализ на риска и на критичните за овладяването му точки) или опит, свързан със системите за безопасност на храните.

Информация за курса

  • Продължителност: 2,5 дни
  • Акредитация: SGS
  • Методология на провеждане: присъствено обучение, виртуално (онлайн) обучение, провеждано от инструктор

След завършване на този курс ще получите удостоверение за посещение на курса от SGS.

Надеждно обучение за безопасност на храните от водещ доставчик на курсове

Като лидер в областта на професионалното обучение ние се опираме на дългогодишен глобален опит. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.За да научите повече за нашето обучение по разработване и прилагане на мерки за превантивен контрол за храни, предназначени за консумация от човека, по FSMA, свържете се с нас сега.