Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучението от SGSза получаване на "сертификат за управление на горите - горски продукти" от Съвета за управление на горите (FSC) Ви предлага обзор на целите и изискванията на FSC.

Курсът Ви позволява също така да разбирате и тълкувате 10-те принципа и 56-те критерия на FSC за управление на горите и локалното им адаптиране, както и да тълкувате изискванията за значима за опазване гора.

Курсът Ви предлага също така представа за произхода, структурата, управлението и целите на FSC®, както и на националните му инициативи. Освен това ще анализираме и тълкуваме принципите и критериите на FSC за управление на горите – и как те могат да се адаптират локално , като ще направим и преглед на процеса на сертифициране.

В тази схема обучението се осъществява от водещи одитори с многогодишен опит в извършването на международни одити.

Съдържание на курса:

  • Въведение и цели на курса
  • Какво представлява FSC?
  • Структура на FSC и други стандарти за сертифициране на горите
  • Тълкуване на 10-те принципа и 56-те критерия на FSC за управление на горите
  • Локално адаптиране на принципите и критериите
  • Изучаване на казуси
  • Процесът на сертифициране от Съвета за управление на горите

За да научите повече относно нашето обучение по FSC - Сертифициране за управление на горите - горски продукти, свържете се със SGS още днес.